Overgangsonderzoek basis- voortgezet onderwijs

Voor leerlingen aan het einde van de basisschool verzorgen wij onderzoeken om te bepalen welk type vervolgonderwijs het meest geschikt is voor het kind. Een verkeerd schooltype kan grote gevolgen hebben voor de carrière van uw kind. Het is daarom belangrijk om een zorgvuldige keuze te maken.

Het schoolonderzoek voor voortgezet onderwijs kan worden ingezet als er twijfels zijn over het schooladvies van de basisschool of als u het gevoel heeft dat uw kind niet op het juiste niveau zit. Het schoolkeuzeonderzoek voor voortgezet onderwijs geeft een objectieve meting van de capaciteiten, de prestatiemotivatie en de studievaardigheden van uw kind. Met behulp van het onderzoek, de analyse en onze adviezen kunt een goede overweging maken voor het schoolniveau dat passend is bij uw zoon of dochter.

Het advies van de leerkracht van groep 8 is leidend bij de overgang van de kinderen uit groep 8 naar het voortgezet onderwijs. Er is een verplichte eindtoets. Dat kán de CITO-eindtoets zijn. De gegevens van de eindtoets worden, samen met de gegevens uit het leerlingvolgsysteem van de school, geleverd aan de nieuwe school. De CITO wordt pas in april afgenomen. Scholen voor voortgezet onderwijs mógen geen aanvullende test- of toetsgegevens meer vragen aan de basisschool. U als ouder/verzorger mag die natuurlijk wel aanreiken bij de aanmelding op de nieuwe school. Het advies van de leerkracht is altijd bepalend !

Onderbouwing van uw advies

Wij kunnen ons voorstellen, dat u naast het advies van de leerkracht in groep 8, ook resultaten wilt van objectieve tests of toetsen. Bij Da Vinci Studieadvies kunt u een overgangsonderzoek laten uitvoeren. Uw basisschool heeft ervoor gekozen om u als ouder/verzorger in de gelegenheid te stellen dit onderzoek te laten doen. Objectief, door diagnostische gegevens onderbouwt, advies; op tijd. Alle belangrijke thema's bij de overstap naar het voortgezet onderwijs.

Het overgangsonderzoek van Da Vinci Studieadvies bestaat uit twee onderwerpen, die o.a. bij de overstap naar een nieuwe school belangrijk zijn namelijk Intelligentie en Schoolbeleving.

1. De intelligentie van de kinderen meten we met de "NIO" (Nederlands Intelligentieonderzoek). De NIO is een zeer veel gebruikt en betrouwbaar instrument, die de verbale, rekenkundige en ruimtelijke intelligentie meet. De NIO heeft een sterke voorspellende waarde, met name op langere termijn. Meer informatie over de NIO kunt u vinden in de volgende "Youtube-film: http://www.youtube.com/watch?v=EYJAxYAR4ag

2. De studiebeleving van de leerling meten we met de "Schoolvragenlijst". Hierin komen zaken aan de orde als motivatie, sociale vaardigheden, huiswerkaanpak en faalangst.

Deze gecombineerde gegevens, geven een uitstekend overgangsadvies, waarmee het advies van de leerkracht van groep 8 wordt versterkt. Bovenal ontvangt u gegevens die betrouwbaar zijn voor de langere termijn.

Het overgangsonderzoek neemt 3 uur in beslag en wordt afgenomen op woensdagmiddag bij ons op kantoor in Heerlen. De kosten bedragen Euro 155,--, inclusief btw. U kunt uw kind telefonisch of per email aanmelden. In overleg met de basisschool kan ook een datum geprikt, waarop één van onze testassistenten de tests komt afnemen. Dat kán op de eigen basisschool gedaan worden als er voldoende kinderen zijn aangemeld. Na enkele dagen ontvangt u van ons een rapportage, met daarin het schoolkeuzeadvies en alle testresultaten. Dit rapport kúnt u overhandigen aan de basisschool en/of de school voor voortgezet onderwijs.

Wilt u meer weten over het overgangsonderzoek van Da Vinci Studieadvies?

Bel ons op 045-5714448,

of mail info@davinci-sla.nl.