Selectieassessment

Onze selectie-assessments vinden plaats binnen uw wervingsprocedure. Wanneer u gedurende de sollicitatieprocedure een assessment bij ons laat uitvoeren, weet u zeker dat u de juiste persoon in huis haalt. Een selectieassessment zal achterhalen welke kans op succes iemand in de betreffende functie heeft. We meten harde functie- eisen zoals de gedifferentieerde capaciteiten maar ook persoonlijkheidskenmerken zoals communicatieve- of managementvaardigheden. 

Het dagprogramma  gaat bij ons verder dan alleen de 'beoordeling van de geschiktheid'. Juist in deze tijd besteedt u veel aandacht aan de daadkracht van uw organisatie. Daarbij zijn de mensen op sleutelposities bepalend. Het doel van een selectieassessment zien wij daarom ruimer dan het voorkomen van onjuiste keuzes bij een benoeming. Zo willen we bijvoorbeeld voorkomen dat de zelfde problemen van de vorige functiehouder niet terugkeert bij uw huidige kandidaten. Bovendien formuleren we altijd verdere ontwikkel- of aandachtspunten bij het inwerktraject (verankering van voorwaarden voor succes).

Wij bieden u maatwerk op alle functieniveaus, rollen en competenties, toegesneden op uw succescriteria. Het programma kan bestaan uit diverse onderdelen.

Onze rapportage bevat, naast beoordelingen, een advies voor de vervolgstappen, waarbij met name de benutting van het potentieel centraal staat. Deze informatie geeft u waardevolle ondersteuning bij het nemen van beslissingen over aanname of promotie.

Om een profiel van de kandidaat te kunnen vergelijken met de functie leggen we u vooraf, meestal een functiemodelonderzoek voor. Dit geeft aan over welke karaktereigenschappen en werk- en denkniveau de kandidaat moet beschikken. De uitkomsten  wordt afgezet tegen criteria die u belangrijk vindt voor de functie. Deze worden uitgewerkt in duidelijke rapportages.

Deze programma's gaan bij ons verder dan alleen de 'beoordeling van de geschiktheid'. Juist in deze tijd besteedt u veel aandacht aan de daadkracht van uw organisatie. Daarbij zijn de mensen op sleutelposities bepalend. Het doel van een selectieassessment zien wij daarom ruimer dan het voorkomen van onjuiste keuzes bij een benoeming. Zo willen we bijvoorbeeld voorkomen dat de zelfde problemen van de vorige functiehouder niet terugkeert bij uw huidige kandidaten. Bovendien formuleren we altijd verdere ontwikkel- of aandachtspunten bij het inwerktraject (verankering van voorwaarden voor succes).

Wij bieden u maatwerk op alle functieniveaus, rollen en competenties, toegesneden op uw succescriteria. Het programma kan bestaan uit diverse onderdelen, zoals complexe cases, psychodiagnostiche onderzoeken, simulaties van kritische situaties, interviews en uiteenlopende vragenlijsten.

Wilt u meer weten?

Neem contact met ons op