Naar het voortgezet onderwijs

Om een beter v.o.-vervolgadvies te geven wordt bij ons de NIO afgenomen voor het bepalen van het juiste niveau van voortgezet onderwijs. De NIO toets is een betrouwbaar en valide alternatief voor de Cito-eindtoets en wordt daarom veel ingezet als second opinion. Het verschil tussen de NIO en de Cito is dat de Cito meet wat uw kind geleerd heeft op de basisschool (schoolprestaties) en de NIO bepaalt wat uw kind 'in zich heeft' (de mogelijke schoolprestaties). Aan de hand van de uitslag van de NIO-toets geven wij u voor uw kind een onafhankelijk maar concreet schooladvies.

Daarnaast kan ook het sociaal-emotioneel functioneren van uw kind het v.o.-advies verder beïnvloeden. Daarom is het wenselijk om naast de NIO toets ook nog aanvullende tests in te zetten de PMT-K-2 en de Schoolvragenlijst.

De Prestatie Motivatie Test voor Kinderen geeft een beeld van de manier waarop uw kind zichzelf ziet op het gebied van Prestatiemotivatie, Negatieve Faalangst, Positieve faalangst en Sociale Wenselijkheid. Prestatiemotivatie is de intrinsieke motivatie om te presteren. Met negatieve faalangst wordt een angst om te falen bedoeld die iemand minder laat functioneren, vooral in taaksituaties die relatief ongestructureerd en stresserend van aard zijn. De positieve faalangst is een vorm van angst die uw zoon/dochter in een optimale spanningstoestand brengt en die hem in ongestructureerde en stresserende taaksituaties beter doet functioneren dan onder normale omstandigheden. De sociale wenselijkheid heeft betrekking op de neiging om zich voor anderen goed voor te willen doen.

De SVL (Schoolvragenlijst) brengt de werkhouding uitgebreid in kaart en ook de motivatie ten opzichte van het schoolwerk.

Neem met ons kantoor op voor verdere informatie zoals de wijze van testen en de bijbehorende tarieven. (045-5714448) of vul het studieloopbaanonderzoek aanvraagformulier in.