Preventief coachingtraject voor docenten

Het werken binnen het onderwijs staat onder druk. Docenten en onderwijsondersteunend personeel lopen bij het uitvoeren van hun werk in toenemende mate aan tegen allerlei stresssituaties.

Wanneer deze situaties van spanning en frictie te lang voortduren kan ernstige frustratie ontstaan of erger nog: langdurige of permanente uitval uit het docentenvak. Op een bepaald moment helpt goede raad van leidinggevenden en collega's onvoldoende. Op dat moment kan een professionele externe coach, die niet deel uitmaakt van de school zelf, maar wel weet heeft van de alledaagse onderwijspraktijk, uitkomst bieden.

Doel

Globale aanpak

In de eerste fase wordt de kandidaat ondersteund bij het zicht krijgen op zichzelf en met name zijn/ haar eigen benadering van probleemsituaties. In de tweede fase wordt hij/ zij gecoacht en begeleid naar een concrete, effectieve probleemaanpak. Via professionele vormen van onderzoek en begeleiding; individueel; gebaseerd op veiligheid en vertrouwelijkheid, vanuit ervaring met het onderwijswerkveld en kennis en kunde met betrekking tot het persoonlijk functioneren van mensen in relatie tot hun (werk)omgeving. De duur van een traject hangt af van de aard vraag

Minimumeisen

De noodzakelijke stabiliteit om een dergelijk coachingstraject te volgen. Er mag geen sprake zijn van problematiek van zeer specifieke en/ of acute aard of van specifieke, vergevorderde relationele conflicten. In geval van vraagtekens hierover is nader overleg noodzakelijk.

Wilt u meer informatie?

Heeft u vragen, of wilt u meer informatie?

Neem contact met ons op

Bekijk ook onze andere diensten voor het onderwijs