Effectief docentschap

De kwalitatief onderwijs hangt nauw samen met de kwaliteit van de docent voor de klas. Deze kwaliteit komt soms onder druk te staan.

Dan is er behoefte aan antwoorden op vragen als:

Wij coachen docenten, om antwoorden te vinden op deze vragen. Onze deskundige adviseurs hebben in de afgelopen jaren vele docenten begeleid bij het verbeteren van hun kerntaak, namelijk het onderwijs in de klas en de totale houding op school. Wij starten een coachingstraject met een intakegesprek en sluiten af met een evaluatiegesprek. Op basis van de intake bepalen wij in overleg de omvang van het traject. Dit bestaat meestal uit vijf à tien sessies. Een klassenbezoek kan een onderdeel vormen van het coachingstraject.

Neem voor een vrijblijvend gesprek contact op met ons

Bekijk ook onze andere diensten voor het onderwijs