Onderzoeken in het voortgezet onderwijs

Wil het niet goed lukken op dit moment op school? Twijfelt u of uw kind de leerstof te moeilijk vind of is er wellicht iets anders aan de hand?

Voor beide vragen biedt Da Vinci onderzoeken aan. Meestal zijn deze tests kortdurend. We kunnen u doelgericht adviseren waar zich eventuele problemen voordoen.