Outplacement in Maastricht of Heerlen? Davinci Outplacement.

Wanneer werkgever en werknemer niet meer met elkaar verder kunnen, biedt outplacement vaak uitkomst. Davinci Outplacement in Heerlen is de Limburgse specialist op het gebied van Outplacement. Veel werkgevers en werknemers uit Maastricht, Heerlen en andere plaatsen in Limburg hebben de afgelopen jaren baat gehad bij onze aanpak bij een outplacement. Bij het verlaten van een werkgever en het zoeken naar een nieuwe weg, voltrekt zich een ingrijpend proces van persoonsanalyse (wie ben ik, wat kan ik, wat wil ik), naar arbeidsmarktanalyse, vervolgens netwerken en solliciteren en tenslotte de nieuwe baan!

Outplacement bureau Davinci - Limburg


Het outplacementtraject bij Davinci is maatwerk omdat geen twee personen en hun situaties gelijk zijn. De vraag naar een outplacementtraject kan vele oorzaken hebben. Zoals onoverkomelijke meningsverschillen tussen werkgever en medewerker, veranderende functie-eisen, reorganisatie etc. De overeenkomst tussen deze aanleidingen is altijd dat de persoon in kwestie een hele verandering moet doorstaan. Hierbij spelen verwerking en acceptatie een rol. Outplacementbureau Davinci heeft hier jarenlange ervaring mee, waardoor dit proces gelukkig vaak leidt tot zeer positieve nieuwe keuzes. De verandering kan iemand ook inspireren om te gaan voor wat hij of zij echt wil. Outplacement is bedoeld voor iedereen die stimulerend begeleid wil worden naar een functie bij een andere werkgever.

Maatwerk bij outplacement.


Davinci in Heerlen is een van de meest ervaren bureaus in Limburg in het begeleiden van zowel individuelen outplacement trajecten als collectief outplacement wanneer uw organisatie onverhoopt genoodzaakt is om afscheid te nemen van meerdere werknemers. Bij beide vormen van Outplacement is maatwerk de rode draad in het traject omdat elke persoon en situatie uniek is. Van de analyse naar de huidige situatie, de arbeidsmarktanalyse, het volgen van trainingen (mits noodzakelijk) tot aan het werven van een nieuwe baan begeleid Davinci het hele outplacementtraject.


Meer informatie over ons Outplacementtraject