Individueel outplacement

Onze outplacementtrajecten bestaan altijd uit een aantal fases die, afhankelijk van ieders situatie, meer of minder uitgebreid doorlopen worden.

Wie voor outplacement in aanmerking komt, heeft vaak onprettige ervaringen achter de rug. Dit gevoel heeft tijd nodig om te verwerken. De boosheid of het verdriet over het verlies van een baan of het gevoel van onrechtvaardigheid moet grotendeels verdwenen zijn voordat een volgende stap gemaakt kan worden. In een outplacementtraject nemen we hier tijd voor. Onze cliënten ervaren het als prettig om in eerste instantie te kunnen praten over hun situatie, vaak in een informele sfeer. Gaandeweg wordt door de persoonlijke gesprekken de basis gelegd voor een nieuwe toekomst. Kijk hier hoe wij u verder begeleiden tijdens dit traject.

Wilt u meer informatie?

Heeft u vragen, of wilt u meer informatie? 

Neem contact met ons op