Ontwikkelingsassessment

Assessments voor ontwikkeling of doorgroei leveren u en uw medewerkers inzichten op om tot prestaties te komen of passende loopbaanstappen te zetten. Als werkgever wilt u graag bruikbare informatie hebben om een besluit te kunnen nemen of een medewerker nog in zijn huidige (en vaak veranderende) functie past.

Ook kan de vraag ontstaan of een medewerker promotie kan maken naar een nieuwe functie. Onze ontwikkelings- of potentieelassessments zijn meestal zeer uitgebreid. Dergelijk onderzoek zal zich nooit beperken tot de conclusie of men geschikt of ongeschikt is voor een functie. Waar het om gaat is op welke wijze iemand zijn verdere competenties kan ontwikkelen. Er zal advies worden gegeven over hoe deze ontwikkeling in gang gezet kan worden.

competenties zijn opgebouwd uit o.a. intellectuele capaciteiten, persoonlijkheid, kennis, vaardigheden en houding. Deze bouwstenen zijn niet in dezelfde mate aanwezig, zo kunnen bijvoorbeeld vaardigheden dominant zijn, of juist persoonlijkheid.

De structuur van een competentie is van belang om iets te kunnen zeggen in hoeverre deze te ontwikkelen is, (de ontwikkelbaarheid van competenties). Meestal zijn kennis en vaardigheden goed te ontwikkelen en zijn persoonskenmerken een stuk lastiger; dus hoe sterker een competentie steunt op karakter, hoe moeilijker het is om deze competentie te ontwikkelen.

Dat competenties te ontwikkelen zijn wil niet zeggen dat ieder individu hetzelfde niveau kan bereiken en tijdens een leerproces even snel vooruitgang boekt.

Wij hechten sterk aan de acceptatie van de resultaten door de deelnemer en zorgen door onze transparante en duidelijke werkwijze dat men zich herkent in onze rapportages. Medewerkers raken hierdoor gemotiveerd om aan hun ontwikkeling te gaan werken.

Da Vinci Studie, Competentie en Loopbaanadvies biedt in de volgende situaties twee mogelijke assessments voor zittend personeel.