Diensten voor onderwijsinstellingen en studenten

Bijna alle middelbare scholieren willen na hun eindexamen verder gaan studeren. De meeste jongeren oriënteren zich vooral op een vervolgopleiding via voorlichtings- of open dagen. Ze bezoeken websites van mbo’s, hogescholen/ universiteiten en raadplegen zij vrienden en familie. Schoolverlaters kiezen er massaal voor om verder te leren, maar 35 procent weet nog niet wat!

Bij de keuze voor de studie spelen vooral de inhoud en de aantrekkelijkheid van het toekomstig beroep een rol. Ook vindt het merendeel van de scholieren het belangrijk dat zij met de studie veel verschillende kanten op kunnen en een goede kans op een baan hebben. Aan de hoeveelheid theorie, de moeilijkheidsgraad van de studie, of de vraag of de opleiding bij hen past, hechten ze echter minder waarde.Ook speelt soms examenvrees of examenstress een belangrijke rol. Helaas stopt hierdoor een aanzienlijk deel van de startende student voortijdig. Dit is jammer en in veel gevallen had dit voorkomen kunnen worden.