Het Online Studiekeuzeprogramma HBO/WO

Het online studieprogramma is speciaal ontwikkeld voor mensen die komend jaar een veilige keuze willen maken en die al enig idee hebben. Het online-programma biedt de mogelijkheid nog eens alle stappen rustig na te gaan en te zien of de keuze het juiste alternatief is. Met een of enkele "traditionele" tests op internet komt men meestal niet verder. Daarom hebben we een diepgaand online- onderzoeksprogramma ontwikkeld dat reeds jaren succesvol blijkt te zijn.

Het onderzoek ziet er als volgt uit:

  1. Vul het aanvraagformulier in.
  2. Een van onze studiekeuzeadviseurs neemt binnen één werkdag telefonisch contact met u op. In het kort bespreken we de concrete situatie van uw zoon of dochter. Aan het einde van dit gesprek vragen we u een aanvullend vragenformulier in te vullen.
  3. Aan de hand van al deze gegevens wordt een persoonlijk testpakkket samengesteld. Deze testbatterij bestaat uit diverse onderzoeken naar capaciteiten, belangstelling en persoonlijkheid. Er kan worden ingelogd om deze tests te maken.
  4. Uw zoon of dochter maakt thuis online alle testen en vragenlijsten. Deze procedure neemt 3 á 4 uur in beslag. De testresultaten worden daarna automatisch naar ons kantoor verzonden.
  5. Wij bestuderen alle gegevens/ uitslagen en stellen een rapportage op. Hierin staan uitgebreid onze bevindingen en conclusies. We geven heldere aanbevelingen en niet alleen maar een opsomming van mogelijke studies. Ook eventuele belemmeringen en concrete aandachtspunten worden beschreven.
  6. U ontvangt de rapportage per mail. Meteen daarna nemen we weer telefonisch contact op om de gegevens toe te lichten en verdere vragen te beantwoorden. We geven concrete studieadviezen en bespreken vervolgstappen. Ook vragen we altijd om ons op de hoogte te houden van de keuzevorderingen. Het traject eindigt wanneer de juiste keuze is gemaakt.

Meer weten? Bel ons gerust 045-571 4448 of vul onderstaand formulier in.

Vragenformulier studieloopbaanonderzoek

Dit vragenformulier dient twee doelen.

  1. Allereerst is het bedoeld als richtlijn, om u en uw zoon of dochter te helpen, die vragen te beantwoorden die nodig zijn om het doel en uitgangssituatie concreet en helder te bepalen.
  2. Daarnaast dient het formulier om de adviseur van zoveel mogelijk relevante informatie te voorzien, zodat het gesprek met hem of haar zo effectief mogelijk kan plaatsvinden. Antwoord zo concreet mogelijk s.v.p.!

De door u ingevulde informatie is succesvol verzonden.
Er is een fout opgetreden bij het verzenden van het formulier. Probeer het later nogmaals, of stuur ons een email.

1. Persoonsgegevens van uw zoon / dochter

2. Persoonsgegevens aanvrager onderzoek (ouders / verzorgers)

3. Gezinssamenstelling

4. Bijzondere omstandigheden

5. Studieverloop vanaf de basisschool (ook doublures aangeven)

6. Schools functioneren

Eigen visie op huidig schools functioneren

 

7. Schoolproblemen

8. Vrijetijdsbestedingen / hobby’s

9. Klachten / ziektes

10. Onderzoeksverwachtingen

11. (Bij)banen

12. Studiegesprekken

13. Tests / onderzoeken

14. Toekomstvisie

15. Welke vakken zijn...