loopbaanonderzoek

Een loopbaanonderzoek is een belangrijk onderdeel van het de loopbaantest en kent de volgende onderdelen:

 1. Vrijblijvende intake
 2. Testdag
  • breed capaciteitenonderzoek
  • Evt. aanvullende vaardigheidstesten
  • (meestal) 3 verschillende interessonderzoeken
  • Persoonlijkheidsonderzoeken (Afhankelijk van de vraagstelling)
 3. Eerste nabespreking
 4. Rapportage
 5. Tweede nabespreking

Testdag

U werkt in onze rustige testruimte samen met een testassistente alle onderzoeken af. Er zijn diverse (digitale) instrumenten, die ons hierbij ondersteunen; sommige per computer en andere op papier. In de samenstelling van het onderzoek is een duidelijke plaats weggelegd voor vragenlijsten met een loopbaan specifiek karakter.

Na de onderzoeksdag wordt er een afspraak gemaakt voor verdere nabesprekingen. Hierin worden de meest karakteristieke aspecten van het onderzoek belicht. We zoeken de meest opvallende tendensen in interesses, persoonlijkheid en competenties. Het advies geeft een aantal duidelijke antwoorden op vragen als:

In de volgende gesprekken wordt dieper in gegaan op de mogelijkheden en de haalbaarheid van de mogelijke opties. Ook wordt bekeken of nog aanvullende scholing noodzakelijk is.

Wilt u meer informatie?

Heeft u vragen, of wilt u meer informatie?

Neem contact met ons op