Dramatherapie

Dramatherapie

Binnen het trainingsaanbod van Da Vinci wordt vanuit een theoretisch kader gewerkt. Voor (jong)volwassenen kan het beheersen van de theorie voldoende zijn om het eigen handelen in de praktijk te veranderen. Wanneer deze transfer echter niet zelfstandig gemaakt kan worden, blijft de hulpvraag bestaan. Daardoor kan men in een vicieuze cirkel terechtkomen. Om dit fenomeen tegen te gaan, heeft zich sinds 2019 een nieuwe discipline aan onze organisatie toegevoegd, namelijk de dramatherapie.

Dramatherapie verwijst naar drama als therapievorm. Het doel van deze therapie is om met behulp van dramawerkvormen en –methoden groei en verandering teweeg te brengen. Denk bijvoorbeeld aan een rollenspel, het gebruikmaken van verhalen en het inzetten van materialen. Omdat binnen dramatherapie vanuit het doen alsof gewerkt wordt, ontstaat er een veilige setting waarin men nieuw gedrag kan uitproberen en verder kan ontwikkelen. Wanneer binnen dramatherapie het positieve effect van een handelingsalternatief ervaren wordt, ontstaat er vertrouwen om het handelingsalternatief ook in de praktijk toe te passen. Daardoor wordt de stap van spel naar werkelijkheid verkleind.

Ik heb interesse in dramatherapie

Neem gerust contact met ons op. Bel 045-571 44 48 of vul het contactformulier in. Onze dramatherapeute zal u dan te woord staan. Tijdens de vrijblijvende intake kunt u aangeven wat uw hulpvraag is. Aan de hand van haar bevindingen zal de dramatherapeute aangeven of zij iets voor u kan betekenen. Meestal wordt hierna een afspraak gepland voor een observatiesessie.

Binnen de dramatherapie wordt altijd maatwerk geleverd. Dit betekent dat de dramatherapeute op basis van de intake en de observatiesessie zal aangeven hoe ze het traject wil aanpakken. Ook zal het tarief dan besproken worden.

Bel voor dramatherapie in Heerlen.