Gestopt met je studie? Hernieuwd- studiekeuze onderzoek

Twijfel je echt over je huidige studie? ga je stoppen? wil je zo weingig mogelijk studievertraging? Neemgeen verkeerde en overhaaste beslissing. Zorg voor deskundige begeleiding.

Regelmatig komen bij ons studenten die twijfelen of de huidige studie nog de juiste is. In de meeste gevallen zijn ze reeds gestopt. Eén op de vijf studenten verandert binnen een jaar van opleiding of stopt helemaal met studeren. Oorzaken binnen of buiten je studie kunnen je doen overwegen je studie te staken. Je kunt ook worden gedwongen een studie af te breken, wanneer je een negatief bindend studieadvies krijgt. In al deze gevallen is het belangrijk om zorgvuldig vast te stellen wat er precies gebeurd is of wat fout liep.

Het probleem kan liggen in de studie zelf

De opleiding sluit slecht aan bij je belangstelling of het kost je veel moeite goede resultaten te behalen. In het eerste geval is het de vraag wat je verwachtingen waren toen je die studie koos en in hoeverre deze inderdaad afwijken van je ervaringen. Kun je beter een andere opleiding kiezen of misschien je verwachtingen bijstellen? In het tweede geval heb je misschien een te zware studie gekozen. Hierbij is het ook de vraag of de studie zonder meer te zwaar voor je is of dat je studiemethoden verbeterd kunnen worden. Onvoldoende resultaten kunnen ook voortkomen uit problemen op het persoonlijke vlak.

Jongeren die opnieuw een keuze moeten maken zijn over het algemeen nu iets voorzichtiger. Dit is logisch. Allereerst is het goed om dit gevoel te onderkennen. De tweede stap is iets met deze twijfels en onzekerheid te gaan doen en de keuze niet overhaast te nemen. Overheidsregels verplichten je soms om snel een beslissing te nemen. Dit kan zo'n druk op je leggen dat je een ondoordachte keuze maakt. Kortom, het is belangrijk om een helder beeld krijgen van wat er aan de hand is. De volgende stap is vervolgens na te gaan wat de vervolgmogelijkheden zijn. Wanneer je helemaal geen idee hebt, of enigszins twijfelt over je verdere keuzes is een hernieuwd studie-onderzoek zeker niet overbodig.

Zie ook Aanpak hernieuwd studiekeuze-onderzoek >>