Een loopbaanonderzoek, de gerichte start bij reïntegratie!

Wanneer een zorgvuldige re-integratie moet plaatsvinden is een heldere start zeer belangrijk. Wij diagnostiseren voor u alle mogelijke en relevante aspecten die nodig zijn om de juiste zoekrichting(en) te bepalen. Aan de hand van een duidelijke vraagstelling kunnen wij de re-integratiecoach aanknopingspunten aanreiken.

Na uw vraagstelling houden wij een uitgebreide intake met uw client. Vervolgens organiseren we een uitgebreide, individuele testdag, geheel begeleid door een testleider die nauwkeurig gedrag observeert. Daarna worden de resultaten met betrokkene doorgesproken. In laaste instantie houden we een driegesprek samen met de coach, om zodoende een warme overdracht te waarborgen.

Uitgebreide rapportage

Tenslotte ontvangt de client en opdrachtgever een uitgebreide rapportage waarin u heldere conclusies en mogelijke aanbevelingen zult terugvinden.

Zie ook de loopbaancheck >