Onze werkwijze screening sector of profielkeuze

Doelgroep

Leerlingen uit de derde klas HAVO/VWO en tweede of derde klas VMBO.

Doelstelling

De leerling krijgt inzicht in zijn/haar capaciteiten, studiehouding en belangstelling. Deze gegevens kunnen gebruikt worden, samen met gegevens die de school zelf verzameld heeft, om de leerling te begeleiden in zijn/haar keuze voor een profiel.

Resultaat

De leerling en zijn begeleiders van school ontvangen na enkele weken een schriftelijke rapportage op basis van testresultaten. Naar wens kan bespreking van de testresultaten door de adviseur op school plaatsvinden. De school ontvangt overzichtelijke groepslijsten en individuele ouderrapportages.

Inhoud

De schriftelijke screening omvat:

De instrumenten die Da Vinci SC&L gebruikt zijn door COTAN als voldoende tot goed gewaardeerd.

Wilt u meer informatie?

Heeft u vragen, of wilt u meer informatie?

Neem contact met ons op