Onze werkwijze bij een studiekeuze onderzoek

Ieder onderzoek begint met een startgesprek bij ons op kantoor. Hier komen vragen aan bod waar je graag een antwoord op zou willen hebben. Het verloop van het onderzoek wordt dus op iedere persoon afzonderlijk afgestemd. In dit gesprek wordt tevens verteld wat je op de testdag kan verwachten.

In deze eerste bijeenkomst gaan we ook aan de slag met het in kaart brengen van jouw (onderwijs)verleden, je huidige leefwereld, je competenties en interesses. Ook gaan we bekijken welke criteria belangrijk voor jou zijn bij een studie. Het belangrijkste doel voor ons is om te ontdekken wat we willen gaan meten. Als men dit wil, kan vader of moeder gerust deelnemen aan dit gesprek.

De testdag

Na deze intake gaan we je testen. Tijdens deze studiekeuzetest doen we allereerst onderzoek naar je gedifferentieerde capaciteiten, je belangstellingsstructuur en je meest relevante persoonskenmerken. Deze testafname gebeurt bij ons niet online; wij vinden het zeer belangrijk dat een van onze testassistenten jouw testdag nauwkeurig begeleidt bij ons op kantoor in een rustige werkomgeving. Het onderzoek neemt ongeveer 5 uur in beslag.

De nabespreking

Korte tijd na het onderzoek vindt er een nabespreking plaats, waarin de resultaten van het onderzoek worden doorgenomen. Er worden duidelijke antwoorden gegeven op de vragen die je over de toekomst hebt. Wij brengen uiteindelijk een advies uit over de studie die het beste aansluit. Wij geven informatie over wat studie inhoudt. Tevens wordt er verteld welk toekomstperspectief deze opleiding biedt. Ons uitgebreide studie-informatiecentrum biedt de mogelijkheid om ook nog zelf zaken na lezen en te bestuderen. Je kunt tijdens kantooruren hier gratis terecht.

Het rapport

Op basis van de verzamelde gegevens stellen wij een duidelijke en begrijpelijke rapportage op. Hierin kan je alles nog eens nalezen. Wij gaan vertrouwelijk met jouw gegevens om. Anderen krijgen alleen inzage in het rapport als door jou of je ouders hiervoor toestemming wordt gegeven. Onze ervaring is dat bijna alle conclusies en adviezen de juiste zijn. Uit klantenonderzoek is gebleken dat er een hoge mate van (klant)tevredenheid is. We proberen contact te houden en de voortgang van je studie te volgen. Studenten kunnen steeds op ons terugvallen indien ze dit wensen.

Vragen?

Vul vrijblijvend het contactformulier in