Vragenformulier studieloopbaanonderzoek

Dit vragenformulier dient twee doelen.
1. Allereerst is het bedoeld als richtlijn, om u en uw zoon of dochter te helpen, die vragen te beantwoorden die nodig zijn om het doel en uitgangssituatie concreet en helder te bepalen.
2. Daarnaast dient het formulier om de adviseur van zoveel mogelijk relevante informatie te voorzien, zodat het gesprek met hem of haar zo effectief mogelijk kan plaatsvinden. Antwoord zo concreet mogelijk s.v.p.!


1. Persoonsgegevens zoon / dochter

Naam: *
Roepnaam: *
Geboortedatum: *
Leeftijd: *
Adres: *
Postcode en woonplaats: *
Woont bij beide ouders:
Telefoonnummer: *
E-mail: *
Naam huidige school + klas:
Soort onderwijs:

2. Persoonsgegevens aanvrager onderzoek (ouders / verzorgers)

Naam: *
Adres: *
Postcode en woonplaats: *
E-mail: *
Telefoonnummer: *

3. Gezinssamenstelling

Vader / moeder: leeftijd / beroep:
Broer / zus : leeftijd / school:

4. Bijzondere omstandigheden

Zijn er bijzondere omstandigheden in de gezinssituatie die hier wellicht van belang zijn?:
Zo ja?:

5. Studieverloop vanaf de basisschool (ook doublures aangeven)

Jaar - jaar:
Naam + soort school, welke klas(sen), vak- profiel- of sectorkeuze:

Jaar - jaar:
Naam + soort school, welke klas(sen), vak- profiel- of sectorkeuze:

Jaar - jaar:
Naam + soort school, welke klas(sen), vak- profiel- of sectorkeuze:

6. Schools functioneren

Eigen visie op huidig schools functioneren: Slecht
Gaat wel
Goed
Weet niet

Algemene concentratie in de klas:
Huiswerkhouding:
Zelfvertrouwen:
Relatie met leraren / medeleerlingen:
Motivatie:

7. Schoolproblemen

Omschrijf de mogelijke problemen op school zo nauwkeurig mogelijk:

8. Vrijetijdsbestedingen / hobby’s

Wat zijn uw hobby’s?:

9. Klachten / ziektes

Zijn er bepaalde klachten / ziektes waar rekening mee moet worden gehouden?:

10. Onderzoeksverwachtingen

Omschrijf uw vraag of verwachtingen van dit onderzoek. (Waarover wilt u meer duidelijkheid:

11. (Bij)banen

Heeft uw zoon of dochter een (bij) baan?:
Zo ja geef aan welk soort werk en welke tijdstippen:

12. Studiegesprekken

Hebben er al gesprekken plaatsgevonden over dit studie / keuzeprobleem (bijv. met de decaan?):
Zo ja?:

13. Tests / onderzoeken

Hebben er in het verleden tests / onderzoeken plaatsgevonden?:
Zo ja door wie?:

14. Zijn er reeds (min of meer) duidelijke wensen / ideeën over:

Een mogelijk beroep(en):

15. Welke vakken zijn:

Een mogelijke studie(s):
Leuk / prettig:
Minder leuk / onprettig: