Vragenformulier loopbaanonderzoek

Dit vragenformulier dient twee doelen.
1. Allereerst is het bedoeld voor uzelf als richtsnoer, om u te helpen die vragen te beantwoorden die nodig zijn om uw doelstelling en uitgangssituatie concreet en helder te bepalen.
2. Daarnaast dient het formulier om uw adviseur van zoveel mogelijk relevante informatie te voorzien, zodat het gesprek met hem of haar zo effectief mogelijk kan plaatsvinden.


1. Persoonsgegevens
Naam: *
Voorletters/roepnaam: *
Geboortedatum: *
Adres: *
Postcode en woonplaats: *
Telefoonnummer:
E-mail: *
Geslacht: *
Partner:
Beroep/opleiding:


2. Opleiding(en) en cursus(sen) na de Basisschool (+diploma : ja/nee):
Maand+jaar:
Naam gevolgde opleiding, onderwijsinstelling, vakkenpakket en resultaat:

Maand+jaar:
Naam gevolgde opleiding, onderwijsinstelling, vakkenpakket en resultaat:

Maand+jaar:
Naam gevolgde opleiding, onderwijsinstelling, vakkenpakket en resultaat:

Maand+jaar:
Naam gevolgde opleiding, onderwijsinstelling, vakkenpakket en resultaat:


3. Over welke werkervaring(en) beschikt u (al dan niet betaald, dus ook vrijwilligerswerk, werkervaringsprojecten, stages of vakantiewerk):
(Indien u een curriculum vitae / levensloopbeschrijving met de hieronder gevraagde gegevens bijvoegt, kunt u daarnaar verwijzen)

Maand+jaar:
Naam functie, organistatie, taken en activiteiten:

Maand+jaar:
Naam functie, organistatie, taken en activiteiten:

Maand+jaar:
Naam functie, organistatie, taken en activiteiten:

Maand+jaar:
Naam functie, organistatie, taken en activiteiten:

4. Hobby’s
Wat zijn uw hobby’s en/of maatschappelijke activiteiten?:

5. Gezondheid
Zijn er qua gezondheid bepaalde klachten/ziektes waar u rekening mee moet houden?:

6. Verwachtingen
Wat zijn uw verwachtingen van dit loopbaanonderzoek?:

7. Mogelijk heeft u ideeën over loopbaanalternatieven. Aan welke functiemogelijkheden, werkplekken, beroeps- of opleidingsrichting(en) denkt u wel eens?
N.B. Het doel van de vraag is “brainstormen”; hoe reëel dit is, is nu niet direct van belang!

Soort beroep /functie/werk:
Soort opleiding/cursus:
Soort branche/organisatie:

8. Loopbaanmogelijkheden
Op welke manieren zoekt u momenteel naar werk- of loopbaanmogelijkheden?:

9. Sollicitaties
Hoe vaak heeft u het afgelopen jaar gesolliciteerd en hoeveel sollicitaties daarvan hebben plaats gehad in de vorm van een persoonlijk gesprek?:

10. Contacten
Heeft u contacten, en zo ja van welke aard, die voor u interessant kunnen zijn als het gaat om mogelijk werk?:

11. Kwaliteiten
Omschrijf s.v.p. uw kwaliteiten, vaardigheden en positieve eigenschappen.:

12. Kennisgebieden
Van welke onderwerpen heeft u redelijk veel verstand, of welke kennis gebieden of (bijv. maatschappelijke) thema’s en ontwikkelingen volgt u met belangstelling? :

13. Zwakke punten
Welke zijn uw zwakke, c.q. minder sterke kanten?:

14. Persoonlijke aandachtspunten / vaardigheden
Mogelijk zijn er specifieke, persoonlijke aandachtspunten of vaardigheden, waar u graag het oordeel of het advies van de adviseur over wil horen. Als u deze hieronder noemt, kunnen we daar in het gesprek nader op in gaan.:

15. Woonomgeving
Bent u gebonden aan uw huidige woonomgeving? :
Zo nee, op welke regio’s in het land, of daarbuiten, wilt u zich dan zoal richten om (eventueel ander) werk te vinden?:

16. Andere vermeldingen
Indien er nog andere gegevens zijn die u relevant acht of die u graag wilt vermelden, doet u dat dan hieronder: