Toe aan een loopbaanswitch?

Iedereen komt in zijn werkzame leven op kruispunten waar nagedacht wordt over zijn of haar loopbaan. Bij een loopbaanswitch is bijna altijd sprake van een wens of onvermijdelijkheid (in geval van een outplacement) om van functie te veranderen.

Wie zelf geen plan maakt, wordt vaak opgenomen in het plan van een ander! Soms ontstaat er twijfel over de “huidige” situatie waarin men verkeert. Oorzaken hiervan kunnen liggen in de werkinhoud maar ook in uw werkomstandigheden.• Ik heb geen plezier meer in mijn huidig werk.

• Eigenlijk kan ik dit werk niet meer aan.
• Mijn werk is niet meer uitdagend, ik wil meer.
• Ik kan niet (meer) opschieten met mijn collega’s of leidinggevende.
• Er is onbalans tussen mijn werk en privé.
• Ik weet niet of mijn probleem in mijn werk ligt of op een ander vlak.

Veranderende interessen en motivaties zijn dan meestal het gevolg. Mensen die in deze situatie terecht komen hebben altijd de behoefte, hun loopbaanmogelijkheden opnieuw te onderzoeken. Wij zijn de loopbaancoach voor heel Limburg.


Zie onze aanpak loopbaanswitch >