Individuelen

Bijna alle middelbare scholieren willen na hun eindexamen verder gaan studeren. De meeste jongeren oriënteren zich vooral op een vervolgopleiding via voorlichtings- of open dagen. Ze bezoeken websites van mbo’s, hogescholen/ universiteiten en raadplegen zij vrienden en familie. Schoolverlaters kiezen er massaal voor om verder te leren, maar 35 procent weet nog niet wat!

Bij de keuze voor de studie spelen vooral de inhoud en de aantrekkelijkheid van het toekomstig beroep een rol. Ook vindt het merendeel van de scholieren het belangrijk dat zij met de studie veel verschillende kanten op kunnen en een goede kans op een baan hebben. Aan de hoeveelheid theorie, de moeilijkheidsgraad van de studie, of de vraag of de opleiding bij hen past, hechten ze echter minder waarde.Ook speelt soms examenvrees of examenstress een belangrijke rol. Helaas stopt hierdoor een aanzienlijk deel van de startende student voortijdig. Dit is jammer en in veel gevallen had dit voorkomen kunnen worden.

Hoe zit het met jou? Weet jij waar je echt goed in bent?
Wanneer je helemaal geen idee hebt, of enigszins twijfelt over je keuze is een studie advies zeker niet overbodig. Ook komen bij ons studenten die twijfelen of reeds gestopt zijn. Eén op de vijf studenten verandert binnen een jaar van opleiding of stopt helemaal met studeren. Hoe zit het met jou? Weet jij waar je echt goed in bent? Sluit de studie optimaal aan bij jouw interesses en kwaliteiten? Allereerst is het goed om dit gevoel te onderkennen. De tweede stap is iets met deze twijfels en onzekerheid te gaan doen en de keuze niet overhaast te nemen. Overheidsregels verplichten je soms om snel een beslissing te nemen. Dit kan zo'n druk op je leggen dat je een ondoordachte keuze maakt. Wat kun je doen als je twijfelt of een studie-overstap overweegt? Vraag bij ons een gedegen studiekeuze-onderzoek aan. 


Wij verzorgen studiekeuzeonderzoeken in heel Nederland
Vul het vragenformulier studieloopbaanverzoek in >Zie ook Onze werkwijze bij een studiekeuze onderzoek >