De juiste timing, het juiste netwerk, de juiste instrumenten

Bij de werving en selectie van personeel gaan wetenschap en intuïtie hand in hand. Ervaring en instincten zijn van onschatbare waarde. Daarnaast zijn diagnostische onderzoeksmethoden een belangrijke ondersteuning.  Onze adviseurs hebben jarenlang ervaring met werving en selectie van personeel.

Werving
Waar bevindt zich de juiste kandidaat en hoe kan deze worden opgespoord?  Een advertentie levert misschien veel response op, maar biedt niet altijd de zekerheid van de meest effectieve selectie.  Welke andere wervingsmedia kunnen we verder gebruiken? Hoe gaan we de doelgroep aanspreken en motiveren om te solliciteren? Aangezien wij, in een samenwerking met Sauren Adviseurs, een jarenlange ervaring hebben met succesvolle werving- en selectieprocedures beschikken wij over  gegevens van veel potentials en biedt  ons netwerk een ruime toegang binnen de meeste werksectoren.

Selectie
"Doorzien" of de kandidaat past binnen de gegeven bedrijfscultuur, hier ligt onze kracht en ervaring! Het gebeurt te vaak dat “de juiste klik” er niet is, ondanks een tevredenstellend vakmanschap. Wanneer u een opdracht bij ons neerlegt, wordt in een gesprek met twee van onze adviseurs de meest geschikte aanpak vastgesteld. In overleg inventariseren we het functieprofiel en –inhoud, bepalen we de wervingsinstrumenten en het plan van aanpak.

Selectie assessment
Deze programma’s  gaan bij ons verder dan alleen de 'beoordeling van de geschiktheid'. Juist in deze tijd besteedt u veel aandacht aan de daadkracht van uw organisatie. Daarbij zijn de mensen op sleutelposities bepalend. Het doel van een selectieassessment zien wij daarom ruimer dan het voorkomen van onjuiste keuzes bij een benoeming. Zo willen we bijvoorbeeld voorkomen dat de zelfde problemen van de vorige functiehouder niet terugkeert bij uw huidige kandidaten. Bovendien formuleren we altijd verdere ontwikkel- of aandachtspunten bij het inwerktraject (verankering van voorwaarden voor succes).Wij bieden u maatwerk op alle functieniveaus, rollen en competenties, toegesneden op uw succescriteria. Het programma kan bestaan uit diverse onderdelen, zoals complexe  cases, psychodiagnostiche  onderzoeken, simulaties van kritische situaties, interviews en uiteenlopende vragenlijsten.
Onze rapportage bevat, naast beoordelingen, een advies voor de vervolgstappen, waarbij met name de benutting van het potentieel centraal staat. Deze informatie geeft u waardevolle ondersteuning bij het nemen van beslissingen over aanname, promotie.

Om een profiel van de kandidaat te kunnen vergelijken met de functie leggen we u vooraf, meestal een functiemodelonderzoek voor. Dit geeft aan over welke karaktereigenschappen en werk- en denkniveau de kandidaat moet beschikken. De uitkomsten  wordt afgezet tegen criteria die u belangrijk vindt voor de functie en worden uitgewerkt in duidelijke rapportages. Kortom, we bieden een gericht assessment binnen en buiten Limburg.