Onderwijs

Da Vinci Studie, Competentie en Loopbaanadvies biedt specifieke coaching en trainingen voor docenten. Iedere onderwijsgevende heeft gedurende zijn loopbaan momenten waarop hij zijn eigen functioneren ter discussie stelt. De weg naar de huisarts, psycholoog lijkt nog te ver weg. Praten met collega’s hierover is eveneens niet gemakkelijk. Er is behoefte aan een objectieve deskundige gesprekspartner.

Wij bieden (doorgaans kortdurende) trajecten aan, waarin diepgaand wordt stilgestaan bij iemands werkwijze en mogelijkheden tot verandering van het gedrag of “werkmasker”. Vaak vormt de wens om anders om te gaan met anderen of meer zicht te krijgen op het resultaat van het eigen gedrag, de aanleiding tot het starten van een coachings- of trainingstraject.