Studie-onderzoeken

Scholen en ouders kunnen bij ons terecht voor diverse onderzoeken op het gebied van studie en loopbaan. Het onderzoek “Naar het voortgezet onderwijs” wordt afgenomen wanneer er bij ouders of school twijfel bestaat over de geschiktheid van het type voortgezet onderwijs. Zowel ouders als school kunnen dit onderzoek aanvragen.

Onderpresteren is het verschijnsel dat kinderen presteren onder hun maximale niveau. Oorzaken kunnen bijvoorbeeld liggen in een gebrek aan motivatie of het zich aanpassen aan de groep waarin het kind verkeert Om vast te kunnen stellen of er sprake is van onderpresteren heeft Da Vinci SC&L het onderzoek “(Onder)presteren op school” samengesteld.

Op 3 HAVO en 3 VWO moet een profiel gekozen worden. In het VMBO-TL kiezen leerlingen in leerjaar 3 een sector. Het Sector- profielkeuze-onderzoek. Biedt hierbij uitkomst als er twijfel bestaat voor de meest geschikte vervolgweg in de bovenbouw van het voortgezet onderwijs.Een studiekeuze- onderzoek geeft helderheid, wanneer twijfel ontstaat aan het einde van het voortgezet onderwijs. Helaas maken te veel leerlingen een verkeerde keuze en stoppen meestal al tijdens het eerste nieuwe studiejaar. Welke vervolgstudie is het meest geschikt? Toelatingsonderzoek hoger onderwijs.

Leerlingen die een HBO-opleiding willen gaan volgen voldoen soms niet of niet helemaal aan de vooropleidingseisen. Wij doen gerichte toelatingsonderzoeken en bieden een gerichte studiekeuzebegeleiding.


Zie ook Diverse School onderzoeken >


Vul het vragenformulier studieloopbaanonderzoek in >