Screening voor leerproblemen en sociaal-emotionele problemen

Doel
Door middel van screeningsonderzoeken worden leerlingen met mogelijke leerproblemen en sociaal-emotionele problemen gesignaleerd.

De signalering kan betrekking hebben op:
• faalangst, moeite met het sociaal functioneren en geringe assertiviteit;
• leerproblematiek, zoals spellings- en rekenmoeilijkheden;
• ontoereikende studievaardigheden of motivatie.

De gegevens dienen naast de schoolresultaten en de observatie van de mentor/leerlingbegeleider als basis voor studiebegeleiding, faalangstreductietraining, sociale vaardigheidstraining, remedial teaching en begeleiding door mentoren.

Werkwijze
Afhankelijk van de vraagstelling worden in groeps- c.q. klassenverband online of schriftelijke testen afgenomen. De schriftelijke rapportage van verkregen gegevens gebeurt door een groeps- of klassenoverzicht. Uitgaande van de onderzoeksresultaten en van de nabespreking met de school worden leerlingen gescreend die in aanmerking komen voor begeleiding of training. Op verzoek van de school is individuele rapportage van onderzoeksgegevens en/of nabespreking met de ouders mogelijk.