Screening Studiehouding of motivatie

Doelgroep
Leerlingen VMBO, HAVO,VWO

Doelstelling
De leerling/student krijgt inzicht in kenmerken als studiehouding/ schoolbeleving en motivatie. Deze gegevens kunnen gebruikt worden bij de leerling-/studenten-begeleiding.

Resultaat
De leerling en zijn/haar begeleiders van school ontvangen na ongeveer enkele weken een schriftelijke rapportage. Deze uitkomsten bieden ondersteuning bij specifieke begeleidingsvormen, zoals trainingen, counseling en mentorgesprekken.

Inhoud
De leerling en zijn/haar begeleiders van school ontvangen na ongeveer enkele weken een schriftelijke rapportage. Deze uitkomsten bieden ondersteuning bij specifieke begeleidingsvormen, zoals trainingen, counseling en mentorgesprekken.

Procedure
De screening studiehouding/ motivatie wordt klassikaal afgenomen door onze testassistenten De maximale groepsgrootte bedraagt 25 tot 30 leerlingen. Het afnemen van de screening duurt 1 lesuur.