Screening capaciteiten

Doelgroep
Leerlingen klas 1,2 VMBO, HAVO,VWO

Doelstelling
De leerling krijgt inzicht in zijn/haar capaciteiten. Deze gegevens kunt u gebruiken, samen met gegevens die u zelf verzameld heeft, om de leerling te begeleiden in zijn/haar keuze voor een leerweg.

Resultaat
De leerling en zijn/haar begeleiders van school ontvangen na ongeveer enkele weken een schriftelijke rapportage. Deze gegevens kunnen worden gebruikt als ondersteuning bij het advies van de school omtrent de keuze voor een leerweg in het VMBO of HAVO/VWO.

Inhoud
Afhankelijk van het schooltype wordt een capaciteitentest afgenomen. We noemen hier: GIVO (Groningse Intelligentietest Voortgezet Onderwijs). DAT NL (Differentiële Aanleg Test). De instrumenten die DA VINCI Studie en loopbaan advies gebruikt zijn door COTAN als voldoende tot goed gewaardeerd.

Procedure
De Screening capaciteiten wordt klassikaal afgenomen door testassistenten van os bureau.De maximale groepsgrootte bedraagt 25 tot 30 leerlingen. De duur van het afnemen van de screening is afhankelijk van de gebruikte test.