Bijgewerkt privacybeleid

Da Vinci studie, Competentie & Loopbaanadvies B.V.

Vernieuwde privacyverklaring

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking getreden. U heeft hier vast iets over gehoord. De AVG bevat nieuwe privacyregels met als belangrijkste doel uw persoonsgegevens nog beter te beschermen. Op basis daarvan heeft  Da Vinci Studie, Competentie & Loopbaanadvies B.V. Heerlen haar vorige privacyverklaring aangepast.

In deze privacy verklaring leest u alles over de manier waarop uw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt.

Zo wordt uitgelegd waar uw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen uw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vindt u hier ook al uw rechten met betrekking tot uw gegevens en hoe u gebruik kunt maken van die rechten.

De privacyverklaring kan gewijzigd/ aangepast worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen of door voortschrijdend inzicht. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.

 

Da Vinci Studie, Competentie & Loopbaanadvies B.V. Is een zelfstandig studie- en loopbaanadviesbureau met als enige vestiging in Heerlen. Men  organiseert met name assessments, uiteenlopende diagnostische onderzoeken, loopbaanbegeleiding en carrière switchen  ten behoeve van individuen of bedrijven, organisaties en scholen. 

Er zijn situaties waarin uw gegevens door Da Vinci Studie, Competentie & Loopbaanadvies

verzameld worden. Het is daarom goed dat u weet wat daarmee gedaan wordt en hoe u uw wensen rondom uw gegevens kan aangeven. Daarover gaat deze verklaring.

 

Als u zich onverhoopt niet kunt verenigen met het gebruik van uw gegevens door Da Vinci Studie, Competentie & Loopbaanadvies , neem dan gerust contact met ons op ! 

DA VINCI STUDIE EN 
LOOPBAAN ADVIES B.V.

Akerstraat 140
6417 BR HEERLEN
T: 045 571 44 48

 info@davinci-sla.nl 

 

Persoonsgegevens worden verzameld wanneer u zelf, uw ouders/verzorgers of derden contact opnemen met Da Vinci Studie, Competentie & Loopbaanadvies via de website . Hiervoor zijn er drie mogelijkheden nl. Het contactformulier, het vragenformulier studieloopbaanonderzoek en het vragenformulier loopbaanonderzoek. Zie voor de inhoud van deze formulieren  www.davinci-sla.nl/contact .

 

Alle gegevens worden verwerkt met uw uitdrukkelijke toestemming enkel en alleen ter uitvoering van de overeenkomsten die worden aangegaan , dan wel omdat verwerking noodzakelijk is voor de inhoud van het  onderzoek.

 

De e-mail van Da Vinci Studie, Competentie & Loopbaanadvies wordt gehost bij Enne Solution B.V.

Als u contact opneemt via de formulieren of via mail, worden betreffende mails opgeslagen op de server van Enne Solution B.V. te Roermond. Ook eventuele bijlagen worden  opgeslagen op de mailserver en indien noodzakelijk in de Cloud. Mails worden maximaal  5 jaar bewaard.

Tenslotte is het mailsysteem extra beveiligd door  z.g. Endpoint Protection Standard - 1-9. Sophos Enhanced Support. Dit pakket biedt: 24x7 Meerkanaals ondersteuning door Sophos en automatische softwaredownloads en updates.

 

Loopbaan- of studiekeuzebegeleiding  kan zich uitstrekken tot meerdere jaren. Onze werksoort is meermaals een longitudinaal proces. Om deze redenen worden gegevens voor een ruime tijd bewaard door Da Vinci Studie, Competentie & Loopbaanadvies, maar nooit langer dan nodig is,  tenzij we op grond van een wettelijke regeling uw gegevens eerder moeten verwijderen.

 

De persoonsgegevens die door Da Vinci Studie, Competentie & Loopbaanadvies en Enne Solutions worden beheerd, zijn  alleen toegankelijk via eerder besproken systemen en zijn beveiligd met solide wachtwoorden.

 

De apparaten die al onze  gegevens openen zijn elk zelf ook vergrendeld met een wachtwoord en/of vingerafdruk . Het aantal apparaten die toegang hebben tot uw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparatuur.

 

Daarnaast wordt uw bezoek aan onze website beveiligd door een ………

Dit betekent dat uw verbinding met de website van  Da Vinci Studie, Competentie & Loopbaanadvies privé is.

 

Cliënten en andere belanghebbenden hebben het recht om hun gegevens die bij Da Vinci Studie, Competentie & Loopbaanadvies vastgelegd en bewaard worden, op te vragen.  Dit doe men door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen.

 

Recht op rectificatie: Kloppen uw gegevens niet, of is een  verandering noodzakelijk ? U heeft het recht om deze te laten aanpassen door Da Vinci Studie, Competentie & Loopbaanadvies .

 

Recht op overdracht. Mocht u uw gegevens nodig hebben,  neem dan contact op. Wij zorgen dan in overleg hoe de overdracht van gegevens plaatsvindt.

 

Recht op wissen gegevens: Wilt u niet langer dat uw gegevens bij Da Vinci Studie, Competentie & Loopbaanadvies vastgelegd zijn ? U heeft het recht op het laten wissen van uw gegevens. Neem hierover eveneens contact met ons op.

 

Recht op indienen van een klacht: U hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens , als u vindt dat Da Vinci Studie, Competentie & Loopbaanadvies niet op de juiste manier met U gegevens omgaat.

 

Da Vinci Studie, Competentie & Loopbaanadvies verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang , namelijk  een inhoudelijk en een eigen commercieel belang . Uw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden.

Mocht het nodig zijn, om gegevens die noodzakelijkerwijs gedeeld moeten worden met anderen dan de hierboven genoemde partijen, dan zal daar eerst uw uitdrukkelijke toestemming voor worden gevraagd.

Da Vinci Studie, Competentie & Loopbaanadvies behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer Da Vinci Studie, Competentie & Loopbaanadvies dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten , eigendom of veiligheid van Da Vinci Studie, Competentie & Loopbaanadvies te beschermen .

Daarbij trachten wij altijd uw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.

Heb U toch nog vragen ? Neem gerust contact op via onderstaande contactgegevens :

 

Akerstraat 140

6417 BR Heerlen

 

Tel:  045-5714448

 

www. davinci-sla.nl

Info@ davinci-sla.nl

 

K.v.K. Zuid Limburg 14075046