Online Studiekeuzeprogramma HBO/WO

Het Online Studiekeuzeprogramma HBO/WO
Het online studieprogramma is speciaal ontwikkeld voor mensen die komend jaar een veilige keuze willen maken en die al enig idee hebben. Het online-programma biedt de mogelijkheid nog eens alle stappen rustig na te gaan en te zien of de keuze het juiste alternatief is. Met een of enkele “traditionele” tests op internet komt men meestal niet verder. Daarom hebben we een diepgaand onderzoeksprogramma ontwikkeld dat reeds jaren succesvol blijkt te zijn.

Het onderzoek ziet er als volgt uit:


1) Vul het contactformulier in.

2) Een van onze studiekeuzeadviseurs neemt binnen één werkdag telefonisch contact met u op. In het kort bespreken we de concrete situatie van uw zoon of  dochter. Aan het einde van dit gesprek vragen we u een aanvullend vragenformulier in te vullen.

3) Aan de hand van al deze gegevens wordt een persoonlijk testpakkket samengesteld. Deze testbatterij bestaat uit diverse onderzoeken naar capaciteiten,  belangstelling en persoonlijkheid. Er kan worden ingelogd om deze tests te maken.

4) Uw zoon of dochter maakt thuis alle testen en vragenlijsten. Deze procedure neemt 3 á 4 uur in beslag. De testresultaten worden daarna automatisch naar ons kantoor verzonden.

5) Wij bestuderen alle gegevens/ uitslagen en stellen een rapportage op. Hierin staan uitgebreid onze bevindingen en conclusies. We geven heldere aanbevelingen en niet alleen maar een opsomming van mogelijke studies. Ook eventuele belemmeringen en conctrete aandachtspunten worden beschreven.

6) U ontvangt de rapportage per mail. Meteen daarna nemen we weer telefonisch contact op om de gegevens toe te lichten en verdere vragen te beantwoorden. We geven tips en bespreken mogelijke vervolgstappen. Ook vragen we altijd om ons op de hoogte te houden van de keuzevorderingen. Het traject eindigt wanneer de juiste keuze is gemaakt.
Zie ook Diverse soorten onderzoeken >