Aanpak hernieuwd studiekeuze onderzoek

Dit onderzoek start met een uitvoerig interview waarin de recente periode nauwkeurig onder de loep wordt genomen. Alle relevante aspecten passeren hierbij de revue. Waar ging het mis? Wat waren je verwachtingen? Waarom zijn deze niet uitgekomen?

Al deze vragen komen aan bod. Het verloop van het onderzoek wordt op elke student afzonderlijk afgestemd. In deze eerste bijeenkomst gaan we ook aan de slag met je verdere (onderwijs)verleden, je huidige leefwereld, je competenties en interesses. Ook bekijken we welke andere zaken belangrijk voor jou zijn. Denk hierbij bijvoorbeeld aan je drijfveren, je manier van leren of wellicht belemmerende factoren.

De testdag
Na deze intake gaan we je testen. Meestal doen we onderzoek naar je gedifferentieerde capaciteiten, je belangstellingsstructuur en je meest relevante persoonskenmerken. Het onderzoek neemt ongeveer 5 uur in beslag al naar gelang de onderdelen die gemeten moeten worden.

De nabespreking
Korte tijd na het onderzoek vindt er een nabespreking plaats, waarin de resultaten van het onderzoek worden doorgenomen. Er worden duidelijke antwoorden gegeven op de vragen die je over de toekomst hebt. Wij brengen uiteindelijk een advies uit over studies die het beste aansluiten. We bespreken toelatingseisen, mogelijke vrijstellingen, de structuur van de studie, de inhoud van bepaalde vakken, de keuzevakken en de beroepsperspectieven. Ons uitgebreide studie-informatiecentrum biedt de mogelijkheid om ook nog zelf zaken na lezen en te bestuderen. Je kunt tijdens kantooruren hier gratis terecht

Het rapport
Op basis van de verzamelde gegevens stellen wij een duidelijke en begrijpelijke rapportage op. Wij gaan vertrouwelijk met jouw gegevens om. Anderen krijgen alleen inzage in het rapport als door jou of je ouders hiervoor toestemming wordt gegeven. Onze ervaring is dat bijna alle conclusies en adviezen de juiste zijn. Uit klantenonderzoek is gebleken dat er een hoge mate van (klant)tevredenheid is. We proberen contact te houden en de voortgang van je studie te volgen.

Vragen? 
Vul vrijblijvend het contactformulier in >