Onze aanpak loopbaanswitch

Een loopbaanswitch is meer dan alleen een onderzoeksdag. We starten allereerst met een uitvoerig intakegesprek. Hier wordt duidelijk wat er precies het probleem is. De vraag die meestal centraal staat is, welke verandering het meest voor de hand ligt.

In dit gesprek gaat het over de “bredere’’ loopbaan. Met andere woorden hoe zit u momenteel in uw werk? Loopt uw persoonlijke ontwikkeling en de ontwikkeling van uw werk parallel? Is het daadwerkelijk tijd voor een radicale koerswijziging of wilt u eigenlijk alleen accenten verleggen? Van belang is, dat u los van uw huidige functie, nadenkt over uw talenten, competenties en waarden en dat u zich vervolgens de vraag stelt of het huidige werk daarbij (nog) past. Wij reiken u diverse interessante ingangen aan om op uzelf te reflecteren voordat de koppeling gelegd wordt naar het huidige werk.

Testdag
Vervolgens wordt een testdag gepland. U werkt in onze rustige testruimte samen met een testassistente alle onderzoeken af. Er zijn diverse (digitale) instrumenten, die ons hierbij ondersteunen; sommige per computer en andere op papier. In de samenstelling van het onderzoek is een duidelijke plaats weggelegd voor vragenlijsten met een loopbaan specifiek karakter.
• Hoe zit het mijn capaciteiten en (potentiële) vaardigheden?
• Welke beroepsinteresses heb ik, wat wil ik precies?
• Welke zijn mijn sterke en zwakke kanten; wat doe ik hiermee?
• Moet ik wel of niet op zoek naar een andere werkgever?
• Welke andere beroepsmogelijkheden zijn er?

Na de onderzoeksdag wordt er een afspraak gemaakt voor verdere nabesprekingen. Hierin worden de meest karakteristieke aspecten van het onderzoek belicht. We zoeken de meest opvallende tendensen in interesses, persoonlijkheid en competenties. Het advies geeft een aantal duidelijke antwoorden op vragen als:

In de volgende gesprekken wordt dieper in gegaan op de mogelijkheden en de haalbaarheid van de mogelijke opties. Ook wordt bekeken of nog aanvullende scholing noodzakelijk is. De arbeidsmarktkansen houden we hierbij nauwlettend in het vizier. Natuurlijk is dit slechts een korte, globale beschrijving van de loopbaanswitch. We spitsen natuurlijk onze aanpak volledig op uw situatie toe.

Vragen? 
Vul vrijblijvend het contactformulier in >

 

Faalangsttraining voor volwassenen die last hebben van faalangst en/of examenvrees en daar vanaf willen door middel van de individuele training in Heerlen. Bedrijven of instellingen die op zoek zijn naar een faalangst- of examenvreestraining voor een individuele medewerker óf voor een groep medewerkers biedt Da Vinci in Heerlen of Maastricht faalangsttrainingen of trainingen tegen examenstress.