Outplacementtraject

Een outplacementtraject bestaat uit een aantal fasen die afhankelijk van ieders situatie meer of minder uitgebreid doorlopen wordt

Wie voor outplacement in aanmerking komt, heeft vaak onprettige ervaringen achter de rug. Dit gevoel heeft tijd nodig om te verwerken. De boosheid, radeloosheid en verdriet over het verlies van een baan of het gevoel van onrechtvaardigheid moet grotendeels verdwenen zijn voordat een volgende stap gemaakt kan worden. In een outplacementtraject nemen we hier tijd voor. Onze cliënten ervaren het als prettig om met al onze medewerkers te kunnen praten over hun situatie, vaak in een informele sfeer. Gaandeweg wordt door de persoonlijke gesprekken de basis gelegd voor een nieuwe toekomst.

 

Analyses en onderzoeken
Wil iemand effectief gaan netwerken en solliciteren, zullen een aantal zaken duidelijk moeten worden. Analyses en onderzoeken maken daarom een belangrijk deel uit van een outplacementtraject. Onze uitgebreide testmethoden zetten we hier altijd bij in. Op een objectieve manier wordt gekeken naar vaardigheden, ambities, interesse, persoonlijkheid en capaciteiten, om zo een uitgebreide sterkte- zwakte analyse te verkrijgen.  Ook wordt in kaart gebracht op welke gebied eventueel scholing nodig is. Deze fase eindigt met een persoonlijk actieplan.

Arbeidsmarktanalyse
Hierna volgt een grondige arbeidsmarktanalyse. Welke arbeidsgebieden en werksoorten sluiten het best aan bij de persoonlijkheid en vaardigheden van de kandidaat. Wanneer potentiële organisaties of bedrijven in kaart zijn gebracht, worden netwerkstrategieën uitgestippeld.

Training
Ook kan er aandacht worden besteed aan training. Veel mensen die in een outplacementtraject terecht komen hebben bijvoorbeeld lange tijd niet meer gesolliciteerd. Tijdens dit traject zal het CV kritisch bekeken en aangepast aan (nieuwe) wensen van mogelijke werkgevers. Ook het schrijven van sollicitatiebrieven en het oefenen van sollicitatiegesprekken komen altijd aan bod. Daarnaast wordt bekeken welke vaardigheden nog extra getraind moeten worden. Gedurende het hele traject bieden we rustige werkruimtes, waar geconcentreerd gewerkt kan worden. Alle faciliteiten zoals een informatiecentrum is beschikbaar.

Werven van de nieuwe baan
De laatste fase is het daadwerkelijk verwerven van de nieuwe baan. Hierin heeft de deelnemer regelmatig een begeleidingsgesprek met de coach over de voortgang. Onze coach zal de deelnemer van suggesties voorzien en steeds blijven stimuleren. De duur van onze outplacement is afhankelijk van de vraagstelling, complexiteit en stand van zaken op de arbeidsmarkt.