Nog tevreden over uw loopbaan?

Als men het naar zijn zin heeft en ook goede beoordelingen krijgt is er op zich geen reden om na te denken over een volgende loopbaanstap. Toch is het soms goed om eens na te denken over waarom men dit allemaal doet. Is deze werknemer niet langzaam bezig met alleen maar consolideren, begint hij of zij in te dommelen?

Het onderzoek bevat een aantal gesprekken. We bekijken we aan de hand van opdrachten en gesprekken de waarden in het leven en werk, kijken welke kwaliteiten bij hem passen en wat de uitdagingen zijn. Ook kijken we naar competenties- en motivatoren en formuleren een visie voor zijn of haar verdere carrière Ze krijgen de gelegenheid om stil te staan bij hun persoonlijk en beroepsmatig functioneren. Het resultaat kan zijn dat de men concludeert binnen de huidige functie en organisatie op het goede spoor te zitten. Ook is de conclusie mogelijk dat er andere vooruitzichten zijn of kwesties ervaren worden tussen de persoonlijke ontwikkeling en de verandering in het werk.Onze loopbaancheck geeft de mensen de mogelijkheid om hun beroepstoekomst bewuster vorm te geven, er wellicht meer richting en structuur in aan te brengen. In overleg met u kunnen eventuele maatregelen genomen worden (opleiding, training, functieaanpassing) om de loopbaan bij te sturen. Steeds wordt daarbij naar de huidige functie gekeken. We formuleren mogelijke acties om veranderingen aan te bereiken. Wij dagen uw mensen uit naar zichzelf te kijken! Het resultaat is, dat men inzicht in zijn of haar kwaliteiten heeft en welke uitdagingen, drijfveren en motivatie aanwezig zijn. In een korte rapportage ontvangt de werknemer concrete aandachtspunten voor de toekomst. Met goedkeuring van de kandidaat ontvangt u een afschrift van het rapport. Het gehele traject omvat 4 bijeenkomsten. De tweede dag wordt gebruikt voor psychodiagnostisch onderzoek. De overige bijeenkomsten gebruiken we voor gesprekken en interviews De kandidaat kan gebruik maken van ons informatiecentrum wanneer bijvoorbeeld belangstelling voor eventuele studies aanwezig is. Onze loopbaanbegeleiding vindt plaats op ons kantoor in Heerlen.